Bütçe Yönetimi – Mali Disipline Kavuşun

Bütçe yönetimi günümüzün en önemli konularından birisi.

Firmaların önlerini görebilmeleri, gereksiz maliyetlerin önüne geçebilmeleri için sağlıklı bir bütçe yönetimi gerçekleştirmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir.

e-MOR ERP sistemi firmanıza güçlü bir bütçe yönetimi kabiliyeti kazandırmaktadır.

Bütçe Yönetimi

Projelerinizin ve şirketinizin bütçelerini sağlıklı bir şekilde yönetebilmelisiniz. Bu sayede şirketinizde mali disiplini oluşturabilir ve karlılığınızı artırabilirsiniz.

Projelerinizin, aktivitelerinizin ve şirketinizin bütçelerini oluşturun, gerçekleşen maliyetlerle bütçenizi kıyaslayın, kontrol mekanizmaları ve raporlama sistemi kurun.

Proje Bütçe Yönetimi

Projelerinizin bütçelerini oluşturup yönetebilirsiniz.

Eğer gerçekleşen maliyetler proje bütçenizi aşacağınıza işaret ediyorsa, proje bütçenizde revizyon yapmanız gerekir. Proje bütçenizde yaptığınız revizyonlar belirli bir oranı aşıyorsa bunu sisteminiz içerisinden üst yönetiminizin onayına sunabilirsiniz. Bu sayede bütçe revizyonlarınızı da sağlıklı bir şekilde yürütebilirsiniz.

Aktivitelerin Bütçe Yönetimi

Projelerinizde gerçekleştireceğiniz aktivitelerin bütçelerini e-MOR sayesinde detaylı olarak yönetebilirsiniz.

Proje aktivitelerinizin bütçelerini oluşturabilirsiniz.

e-MOR aktivite bazında maliyet takibi açısından sektördeki en güçlü sistemdir.

Gerçekleştireceğiniz malzeme satınalımları, işçilik teminleri, alacağınız taşeronluk hizmetleri, yapacağınız genel giderler hep aktivite bazında bütçelerinizle kıyaslanarak gerçekleşir. Yöneticileriniz yapılacak maliyetle ilgili karar verirken o aktiviteyle ilgili ne kadar bütçe var ve bu maliyet yapılırsa bütçenin neresine geleceğiz gibi bilgilere e-MOR sayesinde rahatça erişir.

Bütçe Yönetimi Kontrol Mekanizmaları

e-MOR sayesinde şirketinizde güçlü bir bütçe yönetimi kontrol mekanizması kurabilirsiniz.

Bütçesini aşmış proje aktivitelerinize maliyet yapılmasını engelleyebilirsiniz. Örneğin, bütçesini aşmış bir aktiviteyle ilgili satınalma talebi açılmasını engelleyebilirsiniz. Bu sayede mali disiplininizi artırabilirsiniz.

Firma Bütçe Yönetimi

Sadece projelerinizin değil, firmanızın da bütçesini yönetebilirsiniz.

Firmanızın departmanlarının yapacakları giderlerle ilgili bütçeleri, planlanan yatırım bütçeleri firma bütçe yönetimiyle gerçekleştirilir.

Gelir Bütçesi Yönetimi

Projenizde yapacağınız satışların gelir bütçelerini oluşturabilirsiniz.

Eğer konut/ofis inşaatı yapıyorsanız, projede yer alan alanların satışlarıyla ilgili bütçeler oluşturabilirsiniz. Hangi ay hangi tipte alandan ne fiyatla ne kadar satış gerçekleştireceğinizi planlayabilirsiniz.

Eğer işverene çalışıyorsanız, projenizden elde edeceğiniz hakedişlerle ilgili bütçeler oluşturabilirsiniz. Hangi ay ne kadarlık hakediş gerçekleştireceğinizi planlayabilirsiniz.

e-MOR sayesinde gider bütçelerinizle gelir bütçelerinizi tek bir ekranda takip edebilirsiniz.

Bütçe – Maliyet Kıyaslaması

e-MOR çok detaylı bir planlanan bütçe – gerçekleşen maliyet kıyaslaması çözümü sunmaktadır.

Oluşturduğunuz gider bütçesiyle gerçekleşen maliyetleri çok detaylı olarak mukayese edebilirsiniz.

Hangi aktivitenizde ne kadar bütçe planlamıştınız, ne kadar maliyet gerçekleşti takip edebilirsiniz.

Hangi aktivitenizde hangi malzeme için ne kadar bütçe planlamıştınız, ne kadar maliyet gerçekleşti takip edebilirsiniz.

Bütçe-maliyet kıyaslamasını e-MOR Yönetici Bilgi Panoları (Dashboard)’ndan takip edebilirsiniz.

Bütçe yönetimi konusundaki ihtiyaçlarınız için 444 54 92 no’lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*