e-MOR Taşeron Sözleşmesi ve Hakedişi Yönetimi Sayesinde İşleriniz Çok Kolaylaşacak

e-MOR Taşeron Sözleşmesi ve Hakedişi Yönetimi - Untitled Page (Copy)
PDF’i indirmek için tıklayın.

 

Taşeronlarınızla gerçekleştirdiğiniz sözleşme ve hakediş sürecinizi daha verimli yönetmek istemez misiniz?

e-MOR olarak 15 yıldır Türkiye’de ve bölge ülkelerde büyük ve orta ölçekli şirketle çalışıyoruz. Sunduğumuz ERP, CRM, Doküman Yönetimi gibi çözümler sayesinde müşterilerimiz süreçlerini çok iyi yönetiyor ve verimlilik artışı sağlıyor.

Taşeronlarınızla olan ilişkilerinizi daha etkili yönetmenizin yolu süreçlerinizin entegrasyonundan geçer.

e-MOR sayesinde taşeron sözleşmesi-zeyilname-taşeron hakedişi-fatura-ödeme zincirinizi entegre bir şekilde yönetebilirsiniz.

Proje planınızdaki aktiviteleri taşeron sözleşmesinde kullanabilir, taşerona hangi aktiviteleri vereceğinizi belirleyebilirsiniz.

Taşeron sözleşmesinde belirlediğiniz şartlara ve sahada gerçekleşen iş ilerlemelerine istinaden taşeron hakedişinizi otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Taşeron hakedişinize bağlı taşeron faturasını alabilir, maliyetleri aktivitelerinize dağıtabilirsiniz.

Taşeron sözleşmesinden ve hakedişten faturaya gelen ödeme planı hem nakit akış planınıza yansır hem de zamanı geldiğinde ödeme talebine dönüşür.

e-MOR’da taşeron sözleşmesi ve hakedişi yönetimi sürecinin her adımında dijital onay sistemi kullanabilirsiniz.

Şirketinize Kazandıracağı Faydalar:

 • Taşeron sözleşmesinin oluşturulması sırasında yapılan hataların azaltılması,
 • Taşeron hakedişinin sözleşme şartlarına bağlı ve sözleşmeyle uyumlu yapılması sayesinde maliyet tasarrufu,
 • Taşeron hakedişinin sahadaki iş ilerlemesiyle uyumlu yapılması sayesinde maliyet tasarrufu ,
 • Hakedişin doğru oluşturulup oluşturulmadığının merkezden daha etkili takibi sayesinde maliyet tasarrufu,
 • Hakediş maliyetlerinin aktivite bazında takibi sayesinde daha sağlıklı bütçe kontrolü ve takibi

Taşeron Sözleşme ve Hakediş Yönetiminde Neler Yapabilirsiniz?

Taşeron Sözleşmelerinizi Yönetin

Taşeronlarınızla yaptığınız sözleşmeleri e-MOR sayesinde etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

Taşeronlarınızla yapacağınız sözleşmeleri e-MOR’da kayıt altına alabilirsiniz.

Sözleşmeyle ilgili bilgileri kayıt altına alabilir, hangi işleri taşerona hangi şartlarla verdiğinizi belirtebilirsiniz.

Taşeron Sözleşmesi Ekranı - 1 - Kopya

Taşeron sözleşmenizde taşerona vereceğiniz işlerle projenizdeki proje aktiviteleri arasında ilişki kurabilirsiniz.

Proje planınızdaki hangi aktiviteyi bu sözleşme kapsamında hangi maliyetle vereceğinizi belirtmeniz proje aktivitelerinizin bütçeleriyle sözleşme aktivitelerinin bütçe uyumunu kıyaslamanıza imkan verir.

Hangi sorumlulukların taşerona, hangi sorumlulukların size ait olduğunu belirleyebilir, hakedişler sırasında bu bilgilerin otomatik olarak hakedişlere yansımasını sağlayabilirsiniz.

Taşeron Sözleşmelerinizin Matbu Çıktılarını Otomatik Olarak Üretin

Taşeronlarınızla yaptığınız sözleşmeleri standartlaştırmak oluşabilecek personel hatalarını azaltacaktır.

e-MOR sayesinde taşeronlarınızla yaptığınız sözleşmelerin matbu çıktılarını standartlaştırabilirsiniz.

Taşeron sözleşmesi kaydettiğinizde matbu çıktı otomatik olarak oluşacaktır.

Oluşan matbu çıktıyı yazıcıdan döktürerek imzalayabilir, imzalı sözleşmeyi tarayıcıdan geçirerek e-MOR’a yükleyebilirsiniz.

Böylece taşeron sözleşmelerinizi standart hale getirebilir, çalışanlarınızın sözleşmelere hatalı maddeler koyma riskini düşürebilirsiniz.

TaseronSozlesmesiCiktisi

Taşeron Sözleşmelerinizin Zeyilnamelerini Takip Edin

Taşeron sözleşmelerinizin zaman içerisinde oluşan zeyilnamelerini takip edebilirsiniz.

Zeyilnamede değişikliğe uğrayan maddeler hakedişe yansıyacak, yeni hakedişler zeyilnameye istinaden hesaplanacaktır.

Taşeron Sözleşmelerinizi ve Zeyilnamelerinizi Onay Sürecinden Geçirin

e-MOR’da taşeron sözleşmelerinizi ve zeyilnamelerinizi onay sistemi kullanarak yönetebilirsiniz.

Bir sözleşme kaydedildiği zaman önce kimin önüne gidecek, onun onayından sonra kimin onayına sunulacak, daha sonra kimlerin onayına sunulacak belirleyebilirsiniz.

Tüm projelerinizde aynı onay hiyerarşisini kurmak zorunda değilsiniz.

İsterseniz farklı projelerinizde farklı onay hiyerarşisi ve rotaları kullanabilirsiniz.

Bu sayede sözleşme kontrol sürecinizi daha etkili bir hale getirebilir, arzu edilmeyen şartlar içeren sözleşmelerin gözden kaçmasına ve yürürlüğe girmesine engel olabilirsiniz.

Taşeronlarınızın Sözleşmeye İstinaden Yaptıkları İş İlerlemelerini Kayıt Altına Alın

Taşeronlarınıza verdiğiniz işleri takip ederek taşeron hakedişini oluşturabilirsiniz.

İş ilerlemelerini günlük, haftalık veya aylık şekilde kayıt altına alabilirsiniz.

Taşeronlarınızın iş ilerlemelerini günlük olarak tutmanız sadece hakediş kontrolü ve bütçe takibi açısından önem taşımamaktadır.

Aynı zamanda size ilerlemesi olarak proje planının ilerisinde mi olduğunuza yoksa gerisinde mi kaldığınıza da ışık tutar.

İlerleme Fişi Ekranı - Kopya

Taşeron Hakedişlerinizi Sağlıklı Bir Şekilde Oluşturun

e-MOR sayesinde hakediş oluşturma ve hakediş kontrolü süreçlerinizi daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Taşeron hakedişlerinizi şantiyede girilen iş ilerlemesi fişlerine ve taşeronla olan sözleşmenize istinaden otomatik olarak hesaplayabilirsiniz.

Bu yöntemle oluşturduğunuz taşeron hakedişleri daha sağlıklı ve gerçeği yansıtan hesaplar içerecek, gereksiz ve yanlış ödeme yapılma riskiniz de minimuma inecektir.

Hakediş Fişi Ekranı - 1 - Kopya

Taşeron Hakedişlerinizi Onay Sürecinden Geçirin

Taşeron hakedişleriniz için onay sistemi kurabilirsiniz.

Taşeron hakedişlerini önce şantiyenizde onaya sunabilir, sonra da merkez ofisinizdeki ilgili yetkili ve yöneticilerinizin onayında geçirebilirsiniz.

Taşeron Hakedişlerinin Çıktılarını Otomatik Üretin

e-MOR sayesinde taşeron hakedişlerinizin çıktılarını otomatik olarak üretebilirsiniz.

Hakediş kontrol tablosu, ön kapak, arka kapak, yeşil defter gibi hakediş belgelerinizin çıktılarını yazıcıdan çıkartabilirsiniz.

Hakedis Kontrol Tablosu Ciktisi

Hakediş Faturalarınızı Takip Edin

Taşeronlarınızın hakedişlerine istinaden kestikleri faturaları kayıt altına alarak takip edebilirsiniz.

Hakediş Faturası Ekranı - Kopya

Taşeron Hakedişi Maliyetlerinizi Aktivitelere Dağıtın

e-MOR çok güçlü bir proje maliyet takip çözümü sunmaktadır.

e-MOR’da taşeron hakedişlerini aktivite maliyetlerine dağıtarak proje aktivitelerinizin maliyetlerini detaylı ve sağlıklı bir şekilde takip edebilirsiniz.

Bu sayede proje aktivitelerinizin planlanan bütçe- gerçekleşen maliyet kıyaslamasını rahatça gerçekleştirebilirsiniz.

Hesap Hareketi Ekranı - Kopya

Sözleşmelerinizin ve Hakedişlerinizin Çıktılarını Doküman Yönetimi Sisteminizle Entegre Edin

Sözleşmelerinizi ve hakediş çıktılarınızı doküman yönetimi sisteminize otomatik olarak aktarabilirsiniz.

e-MOR kendi doküman yönetimi çözümü olan e-MOR InteGRa doküman yönetimi sistemiyle tam entegre çalışmaktadır.

Eğer şirketinizde başka bir doküman yönetimi sistemi kullanıyorsanız e-MOR’da oluşturduğunuz sözleşmeleri hem de sözleşmelerin meta-verilerini kendi doküman yönetimi sisteminize de aktarabilirsiniz.

 

Taşeron Sözleşmesi ve Hakediş Yönetiminin Size Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 • e-MOR’da iş süreçleri birbiriyle entegredir. Örneğin, sözleşme – ilerleme – hakediş – fatura – ödeme – muhasebe zincirinizi çok etkili ve verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.
 • Taşeron hakedişlerini taşeron sözleşmesine bağlı olarak ve sahadaki iş ilerlemesine istinaden otomatik olarak hesaplayabilirsiniz.
 • Dış sistemlerle entegrasyon kurabilirsiniz. Örneğin, e-MOR’da oluşturduğunuz sözleşmeleri, zeyilnameleri ve hakedişleri doküman yönetimi sisteminize veya başka sistemlerinize otomatik olarak aktarabilirsiniz.
 • Çok detaylı onay akışları kurgulayabilirsiniz. Onay akışlarınızı proje bazlı veya firma bazlı oluşturabilirsiniz.
 • Detaylı bir yetki yönetimi gerçekleştirebilir, kullanıcılarınızın yapabilecekleri ve yapamayacakları işlemleri belirleyebilirsiniz. İş kuralları oluşturabilir, kullanıcılarınızın işlemlerini belirlediğiniz kurallar çerçevesinde gerçekleştirmelerini denetim altına alabilirsiniz.
 • Sözleşmelerinizin zeyilnamelerini oluşturabilir ve takip edebilirsiniz. Sözleşmelerinizle ilgili raporlara erişebilirsiniz.
 • Hakedişlerle ilgili raporlara erişebilirsiniz.
 • e-MOR geniş kapsamlı bir ERP platformudur. İçerisindeki çözümlere kendi ihtiyaçlarınıza göre yenilikler ekletmek isterseniz yazılım geliştirme hizmetinden yararlanarak hızla ve uygun maliyetle kendinize özelleştirebilirsiniz.
 • e-MOR ekibinden yurt içinde ve yurt dışında yakın destek alabilirsiniz.
 • İlk implementasyon sırasında da yıllar boyu kullanım sırasında da kendi IT ekibinizi kullanabilir, e-MOR ekibinden minimum destek alarak işlerinizi yürütebilirsiniz.
e-MOR Taşeron Sözleşmesi ve Hakedişi Yönetimi - Untitled Page (Copy)
PDF’i indirmek için tıklayın.

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*