Türkiye’de Kullanılan ERP Programları

Türkiye’de kullanılan yerli ve yabancı birçok ERP yazılımı bulunuyor.

Bunların bir kısmı gerçekten ERP yazılımı özellikleri barındırırken, bir kısmıysa ERP özellikleri barındırmamasına rağmen ürünlerinin içinde ERP kelimesi barındırarak ERP arayışı içerisinde olan firmalardan pay almaya çalışıyor.

ERP programı içerisinde çok sayıda iş sürecini barındıran ve firmaların iç süreçlerini (kimi zaman dış paydaşlarıyla olan süreçlerini de) tek elde entegre yönettiği yazılım sistemidir.

ERP programlarının çok çeşitli olmasının ana nedeni firmaların ihtiyaçlarının birbirinden farklı olmasıdır. Örneğin, bir otomotiv parçası üreticisiyle, atıksu arıtma tesisi inşa eden bir taahhüt firması birbirinden farklı işleyişe sahiptir (farklı iş süreçleri ve farklı raporlama ihtiyaçları).

Bu nedenle, ERP programları çok çeşitlidir ve farklı müşteri gruplarında farklı ERP programları yaygınlaşmaktadır.

Türkiye’de Hangi ERP Programları Kullanılıyor?

Türkiye’de yerli ve yabancı ERP programları firmalar tarafından kullanılmaktadır.

Büyük ölçekli bazı yabancı ERP üreticilerinin yazılımlarının yanı sıra, çok sayıda başarılı yerli ERP üreticisinin ERP yazılımlarını da pazarda bulabilirsiniz.

Türkiye’de kullanılan ERP yazılımları için önemli bir koşul, yerelleştirmedir. Özellikle de muhasebe mevzuatında yerel süreçlere uyum firmalar için çok önemli yer taşımaktadır. Her ne kadar yabancı ERP yazılımlarının yerel mevzuata uyumluluğu söz konusu olsa da, yerli ERP programları yerel mevzuata uyumluluk açısından daha avantajlı görülmektedir.

İnşaat Sektöründe Hangi ERP Programları Kullanılıyor?

Türk inşaat şirketleri arasında ERP yazılımı kullanımı her geçen gün artmaktadır.

İnşaat şirketlerinin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yürüttükleri projeleri karlı tamamlamaları için iş süreçlerini en iyi yönetecekleri platform ERP yazılım platformudur.

Planlama, satınalma, depo, sözleşme, hakediş, personel, bordro, ekipman, muhasebe, finans, efatura, edefter gibi süreçlerin tek elden, inşaat sektörüne uygun yöntemlerle, yürütülmesi için e-MOR ERP yazılımını firmanızda kurabilirsiniz.

İnşaat Şirketleri İçin e-MOR ERP

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*