SATINALMA YÖNETİMİ YAZILIMI İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİZE GÖRE TASARLANDI

Satın alma yönetimi inşaat şirketinizin en önemli süreçlerinden birisi. Maliyetlerinizin önemli bir kısmı yaptığınız satın almalardan geliyor. Ve gereksiz satın almalar, yanlış satın almalar, geç satın almalardan doğan kayıpları engellemenin artık vakti gelmedi mi? e-MOR ERP satın alma yönetimi yazılımı modülü inşaat şirketinizin yürüttüğü satın alma süreçlerini kontrol altına almanızı sağlayan pazardaki en mükemmel yazılımdır.

DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU MİKTARDA, DOĞRU FİYATLA SATIN ALIN

Yanlış malzeme almaya, eksik veya fazla siparişe, gereksiz para harcamaya, fiyat kontrolü yapmadan fazla para ödemeye, malzeme yokluğundan şantiyelerinizin durmasına son verin. e-MOR ERP yazılımı satın alma yönetimi modülü işlerinizi rahatlatacak.

BÜTÇE, TALEP, TEKLİF, SÖZLEŞME, SİPARİŞ, DEPO GİRİŞİ, FATURA, ÖDEME TALEBİ, ÖDEME SÜREÇ ENTEGRASYONU SAĞLAYAN YAZILIM SİSTEMİ

Proje bütçelerinize istinaden satın alma talepleri oluşturabilir, onay rotasında dolaştırabilirsiniz.

Onaylanan satın alma talepleri için tedarikçilerinizden ve taşeronlarınızdan teklifler toplayabilir ve gelen teklifleri mukayese edebilirsiniz. Uygun teklifleri seçip satın alma siparişine çevirebilirsiniz.

Depolarınıza malzeme girişi yaparken açık satın alma siparişlerine istinaden giriş yapabilir, siparişi olmayan malzemelerin depolarınıza girmesini engelleyebilirsiniz.

Şantiye veya merkez muhasebenize gelen satın alma faturalarını siparişle ve depo girişleriyle karşılaştırarak muhasebenize işleyebilir, fatura yanlışlıklarının ve doğabilecek mali kayıpların önüne geçebilirsiniz.

Ödeme taleplerini ve ödemeleri bu süreçle entegre edebilirsiniz.

SATIN ALMA YÖNETİMİNİ DAHA ETKİLİ YAPABİLMENİZ İÇİN ÇÖZÜMLER

Taleplerinizi Onayda Dolaştırın

e-MOR ERP yazılımı satın alma yönetimi modülü sayesinde satınalma taleplerinizi elektronik ortamda onayda dolaştırabilirsiniz. e-MOR’da farklı şantiyelerinizi farklı onay rotalarıyla yönetebilirsiniz.

Bütçe Kontrolü Yapın

Proje aktivitelerinizin bütçelerine istinaden satın alma yapabilirsiniz. Talep, teklif değerlendirme ve sipariş aşamalarında bütçe kontrolü yaparak fazladan alımların ve bütçe aşımlarının önüne geçebilirsiniz.

Geçmiş Satınalma Fiyatlarını Kontrol Edin

Daha önce bu malzemeyi/hizmeti/ekipmanı hangi fiyatlardan almıştınız, son dönemde birim fiyat ortalaması nedir gibi kontrolleri teklif değerlendirme aşamasında kolayca yapabilirsiniz. Bu sayede daha iyi pazarlık edebilir, fazla para ödemekten kaçınabilirsiniz.

Sözleşme Çıktılarınızı Sistemden Oluşturun ve Yazdırın

Sözleşme çıktılarınızı e-MOR’dan otomatik olarak üretebilirsiniz. Bu sayede sözleşme yanlışlıklarını ortadan kaldırabilirsiniz.

Yapılmış Bir Satın Alımın Tüm Aşamalarını Kolayca Denetleyin

Gelen bir faturayı kontrol edip, faturada geçen bir malzemenin satın almada geçirdiği tüm aşamaları kolayca denetleyebilirsiniz. Malzemenin depo girişe, siparişine, teklifine, talebine gidebilir ve denetim (audit) yaparak potansiyel usülsüzlükleri araştırabilirsiniz.

Çok Sayıda Satın Alma Raporlarına Erişin

e-MOR ERP yazılımı satın alma yönetimi sisteminde çok sayıda satın alma raporu bulunmaktadır. Bu raporları kullanarak malzeme/hizmet ve finans akışıyla ilgili değerli bilgilere erişebilirsiniz. e-MOR’da firma ihtiyacınıza göre yeni raporlar da geliştirebilirsiniz.

Satın alma sürecinizi daha etkili yönetmek ve maliyetlerinizi kontrol altına almak istiyorsanız, detaylı bilgi için 444 54 92 no’lu telefonu arayın.

Satın Alımlarınızla İlgili Bu Sorulara Kolay ve Detaylı Cevap Almak İstiyorsanız…

Satınalma talebi yapılan bu malzemeler depoda var mı? Diğer şantiyelerin depolarında var mı?

Talep edilen bu malzeme için bütçemiz var mı? Satın alımı gerçekleştirirsek bütçeyi aşıyor muyuz?

Şantiye bu malzemeyi hangi imalat için talep ediyor?

Açtığım satın alma talebinin durumu nedir? Kimin onayını bekliyor? Ne zamandır onay bekliyor?

Kim ne kadar satın alma talebi açmış?

Bu projede malzeme maliyetimiz nedir? Bütçeyi aştık mı? Aştıysak ne kadar aştık?

Daha önce bu malzemeyi hangi fiyata almıştık?

Bu tedarikçinin malzemeler için verdiği ilk teklif neydi? Şu anki fiyata hangi fiyattan indi?

Bu malzemelerin tekliflerini kimlerden aldık? Kim ne fiyat verdi? Koşulları nedir?

Hangi tedarikçinin teklifi en uygun?

Hangi tedarikçinin / taşeronun seçimine kim onay verdi? Kim ne yorum yaptı?

Ne kadar açık sipariş var? Teslim edilmeyen siparişler hangileri?

Kimden ne kadar malzeme almışız? Kime ne kadar borcumuz var?

Satınalma Süreç Yönetimi

Satınalma süreç yönetimi satın alma sürecinin adımlarının yönetilmesidir. Satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçlara uygun satın alma stratejilerinin oluşturulması, satın alma adımlarının yürütülmesi, tedarikçi seçimi adımlarını içerir. e-MOR ERP satın alma yönetimi yazılımı olarak çok sayıda uygulamalar barındırır. Satın alma talep, teklif toplama, teklif değerlendirme, sözleşme ve sipariş adımlarını bütçe bağıyla yürütebilirsiniz. Satınalma süreç yönetiminde gösterdiğiniz verimlilik sayesinde mali kayıpların önüne geçebilirsiniz. Ayrıca, satın alma süreç yönetimi ile potansiyel usulsüzlüklere karşı daha denetlenebilir bir yapıya kavuşursunuz.

Satınalma Süreci Aşamaları

Satınalma sürecinin aşamaları satın alma ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlara uygun temin stratejilerinin belirlenmesi, tedarikçi seçimi, satın alma zincirinin yürütülmesi ve kontrolü aşamalarını kapsar. Talep, teklif toplama, teklif mukayese, sipariş, sözleşme aşamaları satın alma sürecinin aşamalarını oluşturmaktadır. Satın alma süreci aşamalarının kontrol altına alınması ve belirlenen standartlarda yürütülmesi için satınalma yönetimi yazılımı kullanılması gereklidir. Satınalma kuralları ve süreç aşama işleyişleri satınalma süreci yazılımında oluşturulur ve yazılım bu aşamaların yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder.

ERP Satınalma Modülü

ERP sistemlerinin en kritik modüllerinin başında satınalma yönetimi modülü gelmektedir. Firmaların önemli bir maliyet kalemi satınalınan malzeme/hizmet ve ekipmanlardan oluşmaktadır. Satınalma biriminin verimli çalışması, belirli standartlarda çalışması ve sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi için ERP yazılımı satın alma yönetimi modülü kullanılır. e-MOR ERP yazılımının satın alma modülü piyasada bulabileceğiniz en başarılı satınalma çözümüdür.

Müşteri Başarı Hikayesi: Büyük Ölçekli İnşaat Firmasının Satınalma ve Lojistik Müdürü  Şantiyelere Malzeme Temini Sürecini
e-MOR’la Nasıl İyileştirdi 

Yetkili:

Satınalma ve Lojistik Müdürü, İnşaat ve Mühendislik Taahhüt Firması

Kritik İş Konusu:

Malzeme olması gereken zamanda olması gereken depoda olmuyor. Bu da şantiyelerin yavaşlamasına ve acil siparişler açılmasına, yani para kaybına neden oluyor.

Nedenler:

Satınalma birimi projelerin net malzeme ihtiyaçlarını bilmiyordu. Satınalma talepleri şantiyelerden son dakikada geliyor, satınalma işlemi yetişmiyordu. Satınalma birimi çoğu akşam mesaide kalıyordu. Talep, tedarikçi seçimi, sözleşme, sipariş aşamaları yöneticilerin masalarında onay beklediği için çok uzun sürüyordu. Depolardaki malzemelerin stok miktarları tam bilinemediği için depolar arası malzeme transferi yaparak malzeme ihtiyacını giderme kabiliyetinden gerektiği zamanda yararlanılamıyordu.

İstenen Kabiliyetler:

Satınalma ve Lojistik Müdürü, kendisinin ve satınalma personelinin

  • projelerin güncel kaynak ihtiyacını görebileceği,
  • depolarındaki stokları takip edebileceği,
  • satınalma taleplerini, tedarikçi tekliflerini, sözleşme ve siparişleri kayıt altına alıp yönetime onaylatabileceği,
  • depoların birbirinden malzeme talep etmesine imkan sunan

bir çözüme ihtiyaç duyuyordu.

e-MOR’un Sağladıkları:

  • Genel merkezde ve tüm şantiyelerde internet üzerinden kullanılan,
  • malzeme ihtiyaçlarının kayıt altına alındığı, satınalma taleplerinin, tekliflerin, sözleşme ve siparişlerin kayıt altına alındığı, onay iş akışları oluşturulup yürütülebildiği,
  • depoların birbirinden malzeme rezervasyon talebi yapabildiği

bir ERP yazılımı ve satınalma, ambar birimlerinin ve onay süreçlerindeki yöneticilerin eğitimleri.

Elde Edilen Sonuç:

Malzeme eksikliği çekilmediği için şantiyelerin durması ve yavaşlaması riski azaldı, satınalma evrakları izlenebilir ve Satınalma ve Lojistik Müdürü tarafından kolayca ulaşılabilir, kontrol edilebilir oldu. Satınalma işlemlerine harcanan zaman azaldı ve satınalma ekibinin fazla mesai yapma ihtiyacı ortadan kalktı.