Muhasebe Yazılımı

Yönetimsel Muhasebe ve Finansal Muhasebe Yönetimi

e-MOR ERP sisteminin içerisinde hem yönetimsel muhasebe hem de finansal muhasebe yönetimi çözümü mevcuttur. Hesap planlarınızı isterseniz çok detaylı, isterseniz az detaylı olarak takip edebilirsiniz. Yönetimsel muhasebenizi detaylı olarak tutabilir, birçok alt detayı takip ve kontrol etmek isteyebilirsiniz. Finansal muhasebeniziyse daha az detaylı, yatırımcıların ve devletin istediği standart detayda takip edebilirsiniz.

Muhasebe Yönetimi ve Diğer Tüm Süreçlerin Tam Entegrasyonu

e-MOR ERP sisteminde muhasebe yönetimi süreçleriyle diğer iş süreçleriniz arasında tam bir entegrasyon vardır. e-MOR’da bilgiler süreçlerden muhasebeye akar. Yani muhasebe bir işlemin geldiği son duraktır ve işlemin geçmişini sistemden sorgulayabilir, denetleyebilirsiniz. Örneğin, gelen bir faturanın hangi irsaliyle ilgili olduğunu, depo girişinin hangi siparişe istinaden olduğunu, siparişin öncesindeki teklifin ne olduğunu, talebin ne olduğunu kontrol edebilirsiniz. Bu entegrasyon sayesinde muhasebe departmanınızın yükü de hafifleyecek. Ve daha denetleyici bir yapıya kavuşacak.

Fatura Yönetimi

Satınalma faturalarınızı, iade faturalarınızı, satış faturalarınızı, hakediş faturalarınızı, fiyat farkı faturalarınızı, gider yansıtma faturalarınızı, farklı tipteki faturalarınızı e-MOR ERP sisteminin muhasebe yönetimi sistemi sayesinde kayıt altına alıp kolayca takip edebilirsiniz.

e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Çözümleri

e-MOR ERP sistemi e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv süreçlerinizi destekleyen tam bir muhasebe yönetimi çözümü sunmaktadır. e-Fatura çözümü sayesinde efatura mükelleflerine fiziksel fatura kesmez, efatura keser ve anlaşmalı özel entegratörler üzerinden efaturanızın otomatik gönderimini gerçekleştirirsiniz. Eğer gelen efaturalarınızı da anlaşmalı özel entegratörlerden sisteminize otomatik çekmek isterseniz bunu da e-MOR e-fatura çözümünün opsiyonel versiyonuyla gerçekleştirebilirsiniz. e-MOR ERP sistemi ile e-deftere uygun kayıtlar oluşturabilir, kayıtlarınızı anlaşmalı özel entegratörlerin sistemine göndererek e-defterlerinizi oluşturabilir ve bildirebilirsiniz. Eğer müşterilerinize e-arşiv faturaları oluşturup göndermek isterseniz, bunları da e-MOR’un e-Arşiv çözümü ve anlaşmalı özel entegratörler üzerinden rahatça oluşturup gönderebilirsiniz.

Proje Hesap Planları

Projelerinizin hesap planlarını, gider şablonlarını ve gider kalemlerini kolayca oluşturup takip edebilirsiniz. Proje hesap planlarınızı ve gider şablonlarınızı standartlaştırarak hem kurumsal bir iş yapma standardı yakalayabilir, hem de konsolide raporlamalarınızı rahatça gerçekleştirebilirsiniz. e-MOR ERP sistemi projelerinizin maliyetlerini detaylı bir şekilde takip etmenize yardımcı özellikler sunmaktadır.

Sigorta Poliçeleri

Sigorta poliçelerinizi oluşturup takip edebilirsiniz. Aynı şekilde, sigorta poliçelerinize zeyilnameler de yapabilir ve sigorta poliçesi zeyilnamelerinizi de rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Sigorta poliçelerinizi ve masraflarınızı projelerinizle, masraf merkezlerinizle ilişkilendirebilirsiniz.

Amortismanlar

Sahip olduğunuz duran varlıkların amortismanlarını da e-MOR ERP sistemi ile takip edebilirsiniz. Amortismana tabi varlıklarınızı tanımlayabilir, amortismanlarınızı oluşturup takip edebilir ve amortisman maliyetlerinizi ilgili projelerin aktivitelerine dağıtabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*